Головне меню
Корисні посилання
 
Міністерство освіти і науки України

 
Єдина державна електронна база з питань освіти
 

Виховна робота / Концепція виховної роботи в училищі

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УЧИЛИЩІ

Виховна система навчального закладу - це упорядкована цілісна сукупність компонентів, взаємодія й інтеграція яких цілеспрямовано й продуктивно сприяє розвитку особистості студентів та учнів.

Компоненти виховної системи:

 • мета;
 • діяльність, що забезпечує її реалізацію;
 • суб’єкти діяльності, які її організовують;
 • середовище, освоєне суб’єктами;
 • відносини, що інтегрують суб’єктів у певну діяльність;
 • управління, що забезпечує ефективність життєдіяльності системи.

 

Сенс створення та існування виховної системи

Уможливлення реалізації педагогічної ідеї, покладеної в основу становлення і розвитку особистості студента.

 

Мета функціонування виховної системи

Домінантою виховної діяльності закладу є набуття студентами та учнями соціальної компетентності, базису для адаптивної позитивної поведінки.

 

Оновлені завдання виховання:

 • становлення людини інноваційного типу;
 • формування здатності жити і співпрацювати у глобальному світі;
 • підготовка до життя у демократичному суспільстві;
 • сприяння максимальній самореалізації;
 • розвиток життєвої компетентності.