Головне меню
Корисні посилання
 
Міністерство освіти і науки України

 
Єдина державна електронна база з питань освіти
 

Студентське самоврядування / Структура студентського самоврядування

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Самоврядування:

 • сприяє розкриттю організаційних здібностей студентів;
 • гармонізації життєдіяльності молоді;
 • виховує ініціативність, активність, самостійність і відповідальність.

Сфери участі студентів у життєдіяльності училища:

 • навчально-виховна робота;
 • наукова робота;
 • культурно-освітня робота;
 • спортивно-масова робота;
 • побут;
 • дозвілля.

Функції студентської ради:

 • Координація діяльності всіх органів студентського самоврядування.
 • Здійснення довго та середньострокового планування діяльності органів самоврядування.
 • Посередник у відносинах між студентським та викладацьким колективами училища з метою створення кращих умов для підготовки молодих спеціалістів.

Міська студентська рада при виконкомі Кременчуцької міської ради

Завдання діяльності ради:

 • Об’єднання студентської молоді м. Кременчука для захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та культурних інтересів.
 • Забезпечення участі студентської молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики на місцевому рівні.
 • Координація та розвиток студентського самоврядування.
 • Сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування щодо розв’язання проблем студентів.

Функції старост відділів:

 • Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.
 • Допомога в контролі за виконанням навчального плану.
 • Систематичний контроль за станом дисципліни і порядку в групі.
 • Контроль за відвідуванням занять.
 • Допомога класним керівникам у складанні звітності групи.

Функції студентського профспілкового комітету:

 • Здійснення соціального захисту студентів
 • Контроль за дотриманням прав студентів.

Функції ради гуртожитку:

 • Захист прав та інтересів студентів, проживаючих в гуртожитку.
 • Контроль за побутовими умовами проживання студентів.
 • Контроль за дотриманням студентами правил проживання в гуртожитку.
 • Допомога вихователям в організації та проведенні виховних заходів в гуртожитку.

Робота навчального сектору в гуртожитку:

 • систематичний контроль за якістю проведення самопідготовки студентів та ліцеїстів;
 • посильна допомога першокурсникам, тим, хто по хворобі пропустив уроки;
 • постійний зв'язок з класними керівниками;
 • облік успішності.

Робота культурно-масового сектора в гуртожитку:

 • Організація вечорів відпочинку;
 • Організація доброчинних акцій та зустрічей з цікавими людьми.

Робота санітарно-побутового сектора в гуртожитку:

 • слідкує за санітарним станом гуртожитку,
 • проводить рейди з виставленням оцінок,
 • допомагає в організації генеральних прибирань, суботників на подвір'ї гуртожитку,
 • веде контроль за ремонтом кімнат та місць загального користування.

Функції студентського клубу:

 • Ініціювання проведення виховних заходів;
 • Допомога в організації та проведенні виховних заходів;
 • Допомога в організації дозвілля студентів;
 • Сприяння творчому розвитку студентів.

Функції прес-центру:

 • Висвітлення діяльності органів студентського самоврядування та життя училища в «Нашій газеті» та на радіо.
 • Створення банку даних фото-та відеоінформації про діяльність органів самоврядування та життя училища.